studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

freerunkamer

28 okt 2019 |Roosendaal

 

Een energieke  en open avond gehad met de leden van de Freerunning Cobra’s en de ontwerpers van TRICKZ foundation om de freerunkamer van het urban speel en sports deel van het Vlietpark vorm te geven.

 

De freeruntermen en benamingen van sprongen en bewegingen vlogen  over tafel  en werden ondersteunt met mooi getekende voorbeelden van de enthousiaste leden van de Cobra’s.  Via een bar swing naar een catleap en met een lazy vault volle kracht vooruit!

 

Het urban speel- en sportpark is de eerste ontwerpopdracht van het Vlietpark en zal de startmotor zijn voor de ontwikkeling.

 

 

 

ontwikkelkader Vlietpark

25 okt 2019 |Roosendaal

 

Met de vaststelling van het ontwikkelkader Vlietpark is Stadsoevers op visieniveau compleet.

 

Het voormalige bedrijventerrein van 33 hectare kan omgevormd worden naar een dynamisch, attractief en eigenzinnig stuk stad.

Voor het deel tussen de Vliet en het spoor is dit ontwikkelkader gemaakt. Een dynamisch kader met ambities, ruimtelijke principes en ontwikkelscenario’s voor wonen, werken recreëren en leren. Een campusachtige opzet met ontwikkelplots los in het groen.

 

Samen met de stad en geïnteresseerde partijen gaan we met een open grondhouding verder werken aan dit nieuwe innovatieve,  gezonde en groen stuk stad .

 

 

 

de Nieuwe Mark

07 okt 2019 |Breda

 

Studio mars en ODC Architecture gaan samen met de gemeente Breda aan de slag om de rivier De Nieuwe Mark weer terug te brengen in het hart van de stad. Een spannende opgave waarbij natuurinclusieve kade en klimaatadaptieve maatregelen leidend zijn voor het ontwerp. Het terugbrengen en bevaarbaar maken van de rivier maakt de stad attractiever en geeft de locatie karakter.

 

Het ontwerp wordt een 'gevel tot gevel-benadering' met synergie van architectuur en landschap . De ontwerpen van bruggen,  stadsmuur en kades zijn technisch complexe opgaven. Een uitdaging die we met veel plezier aangaan met de samenwerkingspartners.

 

foto demping Nieuwe Mark 1941

 

Adrianastraat en Bajonetstraat

05 okt 2019 |Rotterdam

 

De herinrichting is afgerond van twee woonstraten in het centrum van Rotterdam .  Ze zijn veranderd van een armoedige, stenige en volle straat, naar een groene inrichting van verschillende soorten bomen. Groepgewijs geplant en met kleurrijke onderbeplanting. Het parkeren is van straat naar de garage verplaatst.

 

Twee straten in het hart van de stad met veel meer biodiversiteit en een vriendelijke rustige uitstraling.

 

centrumplan Oud Gastel

07 sept 2019 |Halderberge

 

Studio mars is samen met Share-urbanism  gevraagd om een visie te maken voor de Markt e.o. van Oud Gastel. Een mooie opdracht om de ambities die we eerder hebben gemaakt voor de herontwikkeling Bernardushof achter de Laurentiuskerk nu door te zetten in het hart van het dorp. Een opgave waar geborgenheid, vergroening en klimaat, verkeer en de verblijfskwaliteit ingrediënten worden van de visie.

binnentuin Huis van Roosendaal

15 aug 2019 |Roosendaal

 

Studio mars is samen met Andrew van Egmond gevraagd om de nieuwe binnentuin te ontwerpen voor het te renoveren stadskantoor van Roosendaal. Het wordt een open, uitnodigend en energieneutraal HUIS voor alle bewoners van de stad.

 

De binnentuin moet een groene oase worden, zichtbaar vanaf alle verdiepingen met de kwaliteit en ambiance waar bruidsparen hun trouwfoto willen maken. Een opdracht waar we de komende maanden opzoek gaan naar zintuiglijke ervaringen in een subtiele compositie van bloemen en grassen met ruimte voor poëzie, verstilling en romantiek.

bouwplaats Stadsoevers

15 mei 2019 |Roosendaal

 

WERK IN UITVOERING !! Na het plaatsen van ruim 1 kilometer damwanden en andere voorbereidingen worden nu de definitieve vloeren gestort. Dit is het begin van de eerste meters van de onderkade aan de Oostelijke Havendijk, die daarna met de bezem worden afgewerkt. Straks lopend over de onderkade is hand van de vakman zichtbaar.

bouwplaats Stadsoevers

19 februari  2019 |Roosendaal

 

WERK IN UITVOERING !! Een drukte op de bouwplaats bij de Zwaaikom in de Roosendaalse Vliet. Ze trillen de stalen damwanden voor de kade, ze boren de nieuwe palen en knijpen de betonnen damwanden kapot om de Zwaaikom te vergroten.  Ik word blij van deze bouwgeluiden en machines in actie.

ambitiekaart Havenkwartier

07 november  2018 |Breda

 

Studio mars heeft samen met  Studio Blad  net voor de zomervakantie de Ambitiekaart De Strip in het Havenkwartier te Breda opgeleverd.  Een onderzoek naar de kwaliteit, uitstraling, interactie binnen-buiten en profilering  voor de openbare ruimte van de toekomstige wijk.

Met de vervolgopdracht gaan we kijken hoe we deze ambities werkelijkheid kunnen maken. Op naar de volgende stap.

bureauprofiel in Blauwe Kamer

28 september 2018 | Rotterdam

 

studio mars en ODC architecture zijn gevraagd voor een bureauprofiel

in het vaktijdschrift de Blauwe Kamer. Over de samenwerking tussen landschap en architectuur en de zintuiglijke ervaring in de projecten.

 

 

>> link naar profielpagina uit de blauwe kamer <<

bomen Bajonetstraat

02 september 2018 | Rotterdam

 

Net geplant en nu bloeit de de Hibicus syriacus 'Coulestris' al.

Voor deze straat hebben we geen strakke laan van 1 bomensoort geplant,  maar een mix van verschillende soorten, maten en groepgewijs. De straat en het bomenbestand is toekomstbestendiger, kleurrijker geworden en heeft ook drachtbomen voor bijen. Maar voor de bewoners vooral een vrolijk beeld en verkoeling.

 

ontwerpprincipes voor de Rotte

09 juli 2018 | Rotterdam

 

studio mars gaat samen met Studio Blad aan de slag met de ontwerpprincipes voor het binnenstedelijk deel van de Rotte. Een spannende opgave met vragen over hoe de Rotte zich verhoudt tot zijn omgeving en als geheel, hoe ziet het groen en de natuur eruit en welke materialen en meubilair passen hier ?  Een inspirerende samenwerking met gemeente Rotterdam.

 

aanleg Wipwei

05 juni 2018 | Roosendaal

 

De aanleg van de buitenruimte bij de Wipwei -de eerste woningen in Stadsoevers- is gestart. Het dak is ontkoppeld van het riool, het water van het dak watert straks af via een verlaging in de verharding naar het groen. De in het werk gestorte band is net als de inkepingen klaar.  Een mooie uitwerking van een 1 van de maatregelen voor een klimaatadaptieve stadswijk. Nu de rest nog aanstraten en wij zijn klaar voor de eerste regenval.

start aanleg groene zone

21 mei 2018 | Ridderkerk

 

Na intensieve participatie met bewoners van de Rijksstraatweg samen met -BGSV bureau voor stedenbouw- is de aanleg voor de groene zone in Nieuw Reijerwaard gestart. Na het eerste deel van de grondwal beginnen nu ook de eilanden vorm te krijgen. Het is nog even wachten tot we het water naar binnen kunnen laten komen vanuit de Blaakwetering en op het groen in deze 100 meter brede zone. Maar de bewoners kunnen alvast starten met de inrichting van hun extra grote tuin.

Bernadushof Oud Gastel

19 mei 2018 | Halderberge

 

Na afronding van het kaderstelling Oud Gastel centrum ism met SHARE Urbanism, de presentatie in de raad en de infoavond in het dorpscentrum is daar dan nu de volgende stap; De uitnodiging aan ontwikkelaars/bouwers om de ontwikkeling op te pakken en naar realisatie te brengen. Ons plan met daarin een achttal principes en een modelverkaveling dient als kader voor de verdere ontwikkeling.

 

tenderned ontwikkeling Oud Gastel centrum

Nesselande

17 maart 2018 | Rotterdam

 

Een foto van afgelopen zomer om bij op te warmen tijdens het ijzige  weekend in maart met temperaturen onder het vriespunt. De aanleg van het strand en boulevard is alweer tien jaar geleden. Kijk met veel trots en plezier terug op een prachtige ontwerpperiode met oud collega's bij gemeente Rotterdam en leerzame  intensieve begeleiding bij de aanleg om de gewenste kwaliteit te krijgen .

Havenkwartier

14 maart 2018 | Breda

 

Studio mars is samen met Studio Blad gevraagd om de ontwikkeling van het Havenkwartier in Breda een stap verder te brengen.

De komende weken gaan we samen met het projectteam Via Breda werken aan de bewijslast van de belofte die uitgesproken is in het ambitiedocument. Dit  door het maken van een schetsontwerp en studie te doen naar tijdelijke en definitieve programmering landschap.

Roosendaalse Vliet

08 maart 2018 | Roosendaal

 

Om de impact van de veranderingen van de Roosendaalse Vliet in Stadsoevers zichtbaar en voelbaar te maken hebben we een film gemaakt van het definitief ontwerp.  Hier komt het ontwerp en nieuw gebruik naar voren. In de film laten we de betonnen kade, trappen, groene kade elementen en nieuw waterplein zien, samen met het dagelijks gebruik en de mogelijkheden voor de evenementen in Stadsoevers.

Oud Gastel centrum

28 februari 2018 | Halderberge

 

Afgelopen maanden  samen met SHARE Urbanism hard gewerkt aan het kaderstellend document Oud Gastel centrum. We mochten dit   begin februari presenteren aan de  raad en eind februari hebben we de visie en het beeld voor de prominente plek in het centrum van Oud Gastel mogen delen met de bewoners. Een volle inloopavond met enthousiaste bewoners die niet kunnen wachten op de volgende stap.

render by aenf visuals

studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp